Apital d.o.o. – Izgradnja i modernizacija proizvodne hale u cilju povećanja kapaciteta i jačanja konkurentnosti poduzeća Apital d.o.o.

Cilj projekta je izrada novog radikalno inovativnog rješenja za nadzor i upravljanje kvalitetom usluge pružatelja telekomunikacijskih usluga koje će uzeti u obzir i parametre povezane sa kibernetičkom sigurnošću. Programsko rješenje doprinijeti će širenju broja korisnika, daljnjem rastu i razvoju društva, a posljedično će se povećati sigurnost korisnika i kvaliteta telekomunikacijskih usluga. Projektne aktivnosti obuhvaćaju projekt istraživanja i razvoja, jačanje kapaciteta društava za istraživanje, razvoj i inovacije te suradnju sa institucijom za istraživanje i razvoj.

Najnoviji članci iz iste kategorije