Implementacija sustava reciklaže otpadne plastike

Optiplast d.o.o. provodi projekt sa ciljem povećanja kapaciteta linije za reciklažu te doprinosa zaštiti okoliša.

Doprinos zaštiti okoliša postiže se kroz: povećanje reciklažnih kapaciteta za 50% u odnosu na postojeću liniju; smanjenje potrošnje električne energije za, procijenjenih 30%, u odnosu na postojeću liniju za reciklažu; te smanjenjem ispusta u zrak, odnosno smanjenje neugodnog mirisa.

Najnoviji članci iz iste kategorije