Klinika za dječje bolesti Zagreb – Sanacija objekta Turina Klinike za dječje bolesti Zagreb

Objekt je pretrpio oštećenja u potresu 22. ožujka 2020. godine, kada je usprkos brojnim oštećenjima Klinika morala nastaviti sa radom u izuzetno opasnim uvjetima s obzirom da je jedina takva ustanova u Gradu Zagrebu. Detaljnim izvidima statičara utvrđena su oštećenja te su opisana i dokumentirana u elaboratu ocjene stanja postojeće konstrukcije koju je izradio Stanograd Studio d.o.o.

Najnoviji članci iz iste kategorije