Klinika za dječje bolesti Zagreb – Sanacija objekta Jovičić Klinike za dječje bolesti Zagreb

Objekt Jovičić Klinike za dječje bolesti Zagreb predstavlja prijemni dio Klinike te su u njemu smještene ambulante. Obnova objekta Jovičić Klinike za dječje bolesti Zagreb kojom se omogućilo sigurno funkcioniranje Klinike. Objekt je pretrpio oštećenja u potresu 22. ožujka 2020. godine, kada je usprkos brojnim oštećenjima Klinika morala nastaviti sa radom u izuzetno opasnim uvjetima s obzirom da je jedina takva ustanova u Gradu Zagrebu. Detaljnim izvidima statičara utvrđena su oštećenja te su opisana i dokumentirana u elaboratu ocjene stanja postojeće konstrukcije. Iz izvida statičara se ocijenilo da je konstrukcija zgrade pogodna za obnovu od potresa.

Najnoviji članci iz iste kategorije