Klinika za dječje bolesti Zagreb – Sanacija objekta Fischer Klinike za dječje bolesti Zagreb

Objekt Fischer Klinike za dječje bolesti Zagreb centralni je stacionarni kapacitet Klinike te je kao takav vitalan za svakodnevni rad Klinike za dječje bolesti Zagreb. Objekt Fischer je i jedan od prepoznatljivih zaštitnih znakova grada Zagreba te je kao takav pojedinačno označen spomenik kulture upisan u Registar nepokretnih spomenika kulture. Objekt je pretrpio značajna oštećenja u potresu 22. ožujka 2020. godine, kada je usprkos brojnim oštećenjima Klinika morala nastaviti sa radom u izuzetno opasnim uvjetima s obzirom da je jedina takva ustanova u Gradu Zagrebu. Detaljnim izvidima statičara utvrđena su oštećenja te se pristupilo hitnoj sanaciji objekta, financiranoj od strane Ministarstva zdravstva RH. S obzirom na činjenicu da je zgrada građena 1919. godine te je od vitalnog značaja za funkcioniranje Klinike, ovim će se projektom pristupiti konstruktivnoj, cjelovitoj obnovi.

Najnoviji članci iz iste kategorije