Klinička bolnica „Sveti Duh“ – Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

Povećanjem prostornih kapaciteta (osigurano, nije predmet ovog projekta), kupnjom suvremene opreme i optimizacijom bolničkih proces će se ostvariti preduvjet za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite za cca 300.00 građana koji gravitiraju KB „Sveti Duh“ te povećanje broja slučajeva DB/JDK s današnjih 25 na 40 do 50 ciljana slučajeva dnevno. Provedbom ovog projekta i centralizacijom svih specijalizacija u Dnevnu bolnicu, stvaraju se preduvjeti za ostvarenje cilja projekta – omogućiti učinkovitiju, dostupniju i financijski isplativiju zdravstvenu zaštitu i skrb pacijentima iz područja rada DB/JDK te brži obrtaj pacijenata, smanjenje broja dana bolničkog liječenja, smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele te ujedno i povećanje broja slučajeva Dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije.

Najnoviji članci iz iste kategorije