Kako pripremiti EU projekte za sufinanciranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a pritom postići zelenu i digitalnu transformaciju?

EU taksonomija

EU taksonomija je jedinstveni alat investitorima za donošenje odluke o ulaganju u okolišno prihvatljive gospodarske aktivnosti odnosno riječ je o popisu okolišno održivih gospodarskih aktivnosti koje daju značajan doprinos barem jednom od klimatskih i ekoloških ciljeva EU-a, a istodobno ne štete niti jednom od tih ciljeva.
Šest okolišnih ciljeva koji su obuhvaćeni Uredbom 2020/852 o EU taksonomiji jesu:

  1.  Ublažavanje klimatskih promjena,
  2.  Prilagodba klimatskim promjenama,
  3.  Održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa,
  4.  Prijelaz na kružno gospodarstvo,
  5.  Sprečavanje i kontrola onečišćenja te
  6. Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava

Naime, Europska Unija u cilju adresiranja globalnih okolišnih izazova te što većem doprinosu okolišnoj održivosti, uvodi zakonodavni okvir EU taksonomije kojim raspisuje jedinstvene tehničke kriterije provjere na razini Unije, a kako bi se uklonile prepreke funkcioniranju unutarnjeg tržišta u pogledu prikupljanja sredstava za financiranje održivih projekata te olakšalo gospodarskim subjektima da zadovolje kriterije okolišno održivih ulaganja na razini Unije odnosno kako bi se spriječilo da svaka država članica raspisuje svoje kriterije kojima se nude rješenja za negativne okolišne trendove, a što bi potencijalno rezultiralo poteškoćama za gospodarske subjekte pri uspoređivanju različitih kriterija prema vrstama ulaganja i eventualno odvratilo ulagatelje od prekograničnih ulaganja.

Načelo „ne nanosi bitnu štetu” – DNSH načelo i Mehanizam za oporavak i otpornost

Države članice Europske unije, uključujući Republiku Hrvatsku u procesu donošenja nacionalnih planova oporavka i otpornosti bile su dužne izraditi ocjenu usklađenosti s načelom DNSH za svaku mjeru u planu. Države članice mogle su primijeniti pojednostavnjenu ocjenu usklađenosti s načelom DNSH uz kratko obrazloženje države članice za mjere koje po svojoj prirodi imaju ograničen utjecaj na jedan ili više okolišnih ciljeva primjerice u sektoru obrazovanja, dok su za područja kako što su energija, promet, gospodarenje otpadom, industrija, bile dužne izraditi materijalnu ocjenu i dostaviti dokaze usklađenosti svake mjere s Uredbom o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost 2021/241 te Tehničkim smjernicama o primjeni načela ne nanošenja bitne štete (2021/C 58/01).

Novi zahtjevi za korisnike BS i krajnjih primatelja FI u okviru NPOO

Hrvatska je svojim Planom dokazala usklađenost s načelom ne nanošenja bitne štete time što je odabrala ili one mjere koje nemaju nikakav ili imaju neznatan predvidiv učinak na okolišne ciljeve, a koje se primjerice odnose na mjere planirane kao intervencije na tržište rada, socijalnu politiku ili javnu upravu.
Dok one mjere koje je Hrvatska odabrala, a značajno doprinose okolišnim ciljevima, njihova usklađenost s DNSH načelom dokazat će se izravno ili će se potkrijepiti tvrdnjama da mjere neće uzrokovati bitnu štetu okolišnim ciljevima traženjem konkretnih dokaza i uvođenjem specifičnih obveza u okviru ključnih etapa i ostvarenja ciljnih vrijednosti.
Takve mjere kao što su primjerice ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu uvest će dodatne obveze za investitore, što će utjecati na odluke nositelja EU projekata, kako u procesu pripreme, tako i u procesu provedbe.

Očekivanja korisnika

Ako promatramo s aspekta budućih korisnika sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, još uvijek su korisnici bez jasnih smjernica o ispunjavanju DNSH načela na najnižoj razini odnosno na razini pojedinog EU projekta koji će doprinijeti realizaciji pojedine mjere ili reforme u okviru NPOOa, te dokazivanju da aktivnosti njihovog EU projekta ne nanose bitnu štetu okolišnim ciljevima.
Trenutno nema naznaka je li riječ o dodatnim kriterijima za ocjenjivanje projektnih prijedloga i/ili o dokazima koje će korisnici morati predočiti na kontrolama na licu mjesta da su ugradili održivi materijal, da su zbrinuli građevinski otpad, da su digitalizirali svoje poslovanje i uspostavili ISO okolišne standarde.
Vjerujemo da će kroz upute za prijavitelje biti jasno razrađeni zahtjevi koje će korisnik morati ispuniti, no hoće li tada biti prekasno za pripremu projekata sukladno svim zahtjevima?

Kako bismo približili ovu zaista tešku i ozbiljnu temu i pomogli različitim prijaviteljima da se na vrijeme pripreme, okupili smo  inženjere strojarstva s iskustvom u području energetske učinkovitosti i OIE te prometa te konzultanticu za EU projekte na seminaru Novi zeleni zahtjevi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koji će se održati 7. lipnja 2022. godine u Zagrebu, te svakome od njih postavite svoja pitanja i  uvećajte šanse da kvalitetnije pripremite i provedete svoje projekte financirane iz NPOOa.

Poveznica na program i prijave je ovdje. Pohađanje može biti i uživo i online.

6. lipnja 2022. održavamo  seminar Upoznajte prilike i mogućnosti iz EU fondova u razdoblju 2021. – 2027.

Posebna ponuda! Ostvarite 30% popusta ako se prijavite na oba dana.

Cijena kotizacije s popustom za oba dana iznosi 1.666,00 kn + PDV i može se koristiti za sudjelovanje do dvije osobe iz iste organizacije na način da jedna osoba sudjeluje jednog dana. Za realizaciju popusta potrebno se prijaviti na edukacije@pjr.hr 

Najnoviji članci iz iste kategorije