Kako dobiti bespovratna sredstva za digitalizaciju poduzeća?

Bespovratna sredstva za digitalizaciju

Kliknite ovdje i saznajte jeste li prihvatljiv prijavitelj!

U okviru Poziva Vaučeri za digitalizaciju poticat će se ulaganja MSP-ova usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina (među ostalim onih povezanih s tehnologijama u oblaku), strategije za digitalnu transformaciju, digitalni marketing, povećanje kibernetičke otpornosti sigurnosnim provjerama sustava i primjenu složenih digitalnih rješenja.

Prihvatljivi prijavitelji
  • Pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće, koja ima minimalno jednog zaposlenog (za prijavu na Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina, Vaučer za digitalni marketing te Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti), odnosno troje zaposlenih (za prijavu na Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije i Vaučer za složena digitalna rješenja) u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen projektni prijedlog.
Vrste vaučera i prihvatljive aktivnosti

Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina. 

Obuhvaća specijalizirane programe neformalnog učenja usmjerene na razvoj digitalnih vještina koji će osposobiti zaposlenike Prijavitelja za provođenje digitalizacije, odnosno za korištenje alata digitalnog marketinga i komunikacija (rad u e-trgovini i m-trgovini, internetsko oglašavanje, administriranje internetske stranice poduzeća), za analizu podatka i upravljanja podacima, razvoj aplikacija, dizajn softvera, digitalni dizajn, za poslovanje u oblaku i sl.

Vaučer za digitalni marketing. 

Aktivnosti ovog vaučera uključuju izradu internetskih stranica poduzeća, e-trgovine, mtrgovine, uključujući izradu i testiranje aplikacija za mobilnu trgovinu, nadogradnju postojećih rješenja – kanala poslovanja putem redizajna i dogradnje novim funkcionalnostima, kao i otvaranje novih i unaprjeđenje postojećih kanala komunikacije te unaprjeđenje odnosa s kupcima.

Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije. 

Strategija digitalne transformacije poduzeća obuhvaća definiranje ostvarivih ciljeva digitalne transformacije i kreiranje mjera za ostvarenje zadanih ciljeva, uključujući analizu postojećeg stanja i okruženja, ispitivanje potencijala za optimizaciju poslovanja kroz digitalizaciju, optimizaciju procesa i organizacije, te druge mjere koje mogu pridonijeti prilagodbi organizacije poslovanju u digitalnom dobu, kao i metodologiju praćenja provedbe digitalne strategije (s ključnim pokazateljima – KPI).

Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti.

Aktivnosti vaučera uključuju provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka, provedbu penetracijskih ispitivanja uz izradu pripadajućih izvješća, kroz provedbu sigurnosnog testiranja i detekcije kibernetičkih prijetnji informacijskom sustavu poduzeća. Također uključuju analizu prikupljenih podataka i definiranje dodatnih poboljšanja sustava te generiranje izvještaja za potrebe regulatora, certifikacijskih kuća i sl. te edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga radi povećanja osposobljenosti, za postizanje kibernetičke sigurnosti poduzeća.

Vaučer za složena digitalna rješenja.

Aktivnosti koje se mogu financirati ovim vaučerom uključuju uslugu uvođenja složenih digitalnih rješenja kojima će se poduzeću omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije, kao što su rješenja za industriju 4.0, razvoj mrežnih sustava i procesa, IoT (Interneta stvari), pametnih usluga, automatizacije, projekata koji uključuju Big data (velike podatke), simulacijske modele, virtualnu i proširenu stvarnost, integrirane sustave (npr.: BI i analitika, Integracija tržišta (drop-shipping) barem na jednom velikom tržištu, planiranje resursa poduzeća, digitalna rješenja za produktivnost i rješenja za upravljanje odnosima s klijentima, uključujući i ključne pokazatelje – KPI za svako isporučeno rješenje te edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga u pogledu usvajanja naprednih digitalnih vještina.

Jedan prijavitelj u okviru ovog Poziva može koristiti najviše dva vaučera, uz uvjet da se radi o različitim vrstama vaučera.

  1.  
Maksimalni iznos potpore po vaučeru
  1. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – 9.990 EUR
  2. Vaučer za digitalni marketing – 9.990 EUR
  3. Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije – 9.990 EUR
  4. Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti – 14.500 EUR
  5. Vaučer za složena digitalna rješenja – 19.900 EUR

Intenzitet potpore: 60 %

Rok za prijave
  • 3. rok: 1. 3. 2024. – 8. 4. 2024.

Najnoviji članci iz iste kategorije