Kulturnjaci pozor – objavljen je natječaj Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Nakon dugo čekanja objavljen je natječaj Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija koji je podijeljen u grupu A i grupu B.

Ovim će se pozivom poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta te stvaranje, promicanje i distribuciju novih inovativnih proizvoda i usluga.

Javite nam se u slučaju da želite dobiti sažetak natječaja i/ili saznati prihvatljivost Vašeg projekta na katarina.bingula@pjr.hr ili na +385 91 2505 401

Podnošnje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 30.4.2024. u 8:00, a poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 1.7.2024. u 16:00.

Minimalni, odnosno maksimalni iznos bespovratnih sredstava za grupu A
 • 40.000,00 €
 • 995.000,00 €
Minimalni, odnosno maksimalni iznos bespovratnih sredstava za grupu B:
 • 15.000,00 €
 • 300.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća kako je utvrđeno u Preporuci Komisije 2003/361/EZ vezano za definiciju mikro, malih i srednjih poduzeća i Prilogu I. Definicija MSP-ova Uredbe 651/2014. U skladu s Prilogom I. poduzeće se ne može smatrati MSP-om ako jedno ili više tijela javne vlasti zajedno ili samostalno, izravno ili neizravno upravlja s 25 % ili više kapitala ili glasačkih prava u dotičnom poduzeću.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru grupe A:
 • trgovačka društva
 • obrti
 • ustanove u kulturi
 • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.
Prihvatljivi prijavitelji u okviru grupe B:
 • fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice
 • obrti
 • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
 • trgovačka društva
 • ustanove u kulturi

Prijavitelji moraju imati registriranu primarnu djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) u prihvatljivom području. Navedeni uvjet nije primjenjiv za umjetničke organizacije i fizičke osobe.

Prihvatljive djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) 

ARHITEKTURA
71.11 Arhitektonske djelatnosti

DIZAJN
74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

ELEKTRONIČKI MEDIJI
60.10 Emitiranje radijskog programa
60.20 Emitiranje televizijskog programa
63.12 Internetski portali

FILM
59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova

FOTOGRAFIJA
74.20 Fotografske djelatnosti

GLAZBA I IZVEDBENE UMJETNOSTI
18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa
59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
90.01 Izvođačka umjetnost
90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

IZDAVAŠTVO
58.11 Izdavanje knjiga
58.13 Izdavanje novina
58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
58.19 Ostala izdavačka djelatnost
74.30 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama

MUZEJI, KNJIŽNICE I BAŠTINA
91.01 Djelatnosti knjižnica i arhiva
91.02 Djelatnosti muzeja

VIDEOIGRE – prihvatljiva su poduzeća za izradu videoigara koja mogu dokazati iskustvo u razvoju i proizvodnji videoigara
58.21 Izdavanje računalnih igara
62.01 Računalno programiranje

UMJETNOST
90.03 Umjetničko stvaralaštvo
90.04 Rad umjetničkih objekata

UMJETNIČKI I TRADICIJSKI OBRTI – niže navedene djelatnosti su prihvatljive samo ako ih obavljaju obrti koji imaju status tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta
15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda
16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
23.41 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo
23.49 Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike
32.12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
32.13 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
32.20 Proizvodnja glazbenih instrumenta.

Najnoviji članci iz iste kategorije