Izmjene Uredbe o skupnom izuzeću – GBER

Uredba o skupnom izuzeću – GBER je pravni instrument Europske unije kojim se određuju kategorije državnih potpora koje su izuzete od obveze prethodnog odobrenja Europske komisije.

Uredba je usvojena kako bi se pojednostavila primjena pravila o državnim potporama u EU i smanjili administrativni tereti za države članice. Opća grupna izuzeća GBER primjenjuju se na vrlo širok raspon potpora, kao što su potpore za istraživanje i razvoj, potpore za mala i srednja poduzeća, potpore za okoliš, potpore za zapošljavanje i osposobljavanje, potpore za kulturne i industrijske svrhe i mnoge druge.

Države članice EU mogu koristiti opća grupna izuzeća GBER bez prethodnog odobrenja Europske komisije, odnosno na temelju GBER-a određene kategorije državnih potpora mogu biti proglašene kompatibilnima s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije te za te kategorije potpora država članica može izravno dodijeliti potporu i o tome naknadno obavijestiti Komisiju.

S obzirom na i dalje prisutne posljedice COVID krize, rat u Ukrajini, visoke cijene energenata itd.,  9. ožujka ove godine su predložene i usvojene nove izmjene GBER-a.

Navedena izmjena GBER-a daje državama članicama veću fleksibilnost u osmišljavanju i provedbi mjera potpore u sektorima koji su ključni za prelazak na klimatsku neutralnost i industriju s nultom neto stopom emisija, a što je u skladu i sa industrijskim planom za EU Green Deal.

Osim toga novi GBER je je usklađen s nedavnim izmjenama raznih smjernica o državnim potporama kako bi Uredba o općem skupnom izuzeću bila primjerena za zelenu i digitalnu tranziciju.

Izmjena GBER-a još nije službena (u tijeku je prijevod na službene jezike EU), stupit će na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije i primjenjivat će se do 31. prosinca 2026. godine.

 

Izmjene GBER-a se odnose na:

  • povećanje mogućnosti dodjele potpore za zaštitu okoliša i energije, za podršku razvoju obnovljivih izvora energije, projekte dekarbonizacije, zelenu mobilnost i bioraznolikost, kao i za poticanje ulaganja u vodik iz obnovljivih izvora i povećanje ‘energetske učinkovitosti’
  • pojednostavljenje provedbe određenih projekata koji uključuju korisnike u nekoliko država članica, kao što su važni projekti od zajedničkog europskog interesa (VPZEI) u području istraživanja i razvoja, propisivanjem viših pragova za prijavu i povećanjem intenziteta potpore
  • odredbu skupnog izuzeća za mjere potpore koje su usvojile države članice za reguliranje cijena energije
  • podizanje pragova ispod kojih se potpore za zelena ulaganja mogu dodijeliti bez prijave Komisiji, posebno za potpore za okoliš i potpore za istraživanje, razvoj i inovacije
  • podizanje pragova izuzeća za potpore za osposobljavanje i prekvalifikaciju u svim sektorima
  • pojednostavljenje potpore za financiranje rizika za mala i srednja poduzeća i novoosnovana poduzeća, kao i za financijske proizvode koje podupire Fond InvestEU
  • usklađivanje s novim Smjernicama o regionalnim potporamaSmjernicama o državnim potporama za klimu, energiju i okolišSmjernicama o rizičnom financiranjuOkvirom za istraživanje, razvoj i inovacijete Smjernicama o širokopojasnim mrežama.

 

Tekst Uredbe o izmjeni na engleskom jeziku dostupan je ovdje

 

Najnoviji članci iz iste kategorije