Izdvojene kompetencije za strateško planiranje i upravljanje

Jedan od glavnih pokretača projekata u organizaciji jest strategija koja formulira jasne opće i specifične ciljeve, a ostvarenje tih ciljeva osigurava se kroz provedbu projekata i programa. Glavni cilj strategije očituje se u pozicioniranju organizacije unutar sektora kojem pripada te upravljanju njenim razvojem. Prilikom donošenja strategije važno je imati sposobnost sagledavanja prošlih i budućih događaja koji obilježavaju organizaciju te biti u mogućnosti razmišljati unaprijed i sagledati širu sliku organizacijskog okruženja. U tu svrhu definiraju se vizija i misija organizacije, a čijem ostvarenju pridonosi provedba projekata unutar organizacije. Strateško planiranje obuhvaća dugoročne vizije i srednjoročne ili kratkoročne strategije i trebalo bi biti usklađeno s misijom, politikom kvalitete i korporativnim vrijednostima organizacije.

Osim strateških elemenata, na planiranje i provedbu projekata utječu i vanjski aspekti u kojima organizacija djeluje. Standarde i propise unutar kojih djeluje organizacija potrebno je integrirati u projekte jer isti imaju mogućnost utjecaja na strukture, procese i kulturu organizacije. U tom je smislu potrebno i uskladiti projekt sa postojećim zakonskim zahtjevima te poznavati moguća zakonska načela koja se mogu primijeniti u provedbi. Stoga je važno ulagati u kompetencije upravljanja projektima kod pojedinaca jer se time povećava njihova sposobnost za odabir i izvedbu uspješnih projekata, što kasnije pridonosi održivosti organizacije.

Nadalje, unutar organizacije bi strukture i procese trebalo prilagoditi na način da se kroz funkcije potpore olakša upravljanje projektom i to u području planiranja, organiziranja, izvješćivanja i sl. Važno je omogućiti i dostupnost ljudskih resursa jer se bez pojedinaca s kvalitetnim kompetencijama dovodi u pitanje strukturiranje i upravljanje projektom. U tom je smislu važna i komunikacija, koja u vertikalnoj i horizontalnoj liniji čini važan dio procesa koordinacije unutar programa. Uspješno postavljenim sustavom za provedbu projekata koje uključuje razumijevanje organizacijskog okruženja, razvijanje željenih koristi i pravilan odabir odgovarajućih projekata omogućuje se postizanje strateških korporativnih ciljeva.

Najnoviji članci iz iste kategorije