Informativne radionice za IPA IV natječaje: „Jačanje socijalnog dijaloga“, „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II” i „Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom“

Pod ingerencijom Ministarstva rada i mirovinskog sustava te u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (Odjel za financiranje i ugovaranje projekata EU) za EU natječaje, u sklopu IV. komponente programa IPA – Razvoj ljudskih potencijala,u gradovima diljem Hrvatske, održane su radionice za potencijalne prijavitelje projekata. Održali smo radionice u Zagrebu, Varaždinu, Šibeniku  i Rijeci. Trošak održavanja ovih dvodnevnih radionica pokriven je sredstvima EU-a, a radionicama je prisustvovalo oko 100 polaznika.

Najnoviji članci iz iste kategorije