SI-MO-RA: Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova (PRAG i nacionalno zakonodavstvo)

Razvojna agencija SI-MO-RA angažirala je stručnjake PJR-a za pripremu i održavanje trodnevnih radionica  o Javnoj nabavi u kontekstu korištenja EU fondova (PRAG i nacionalno zakonodavstvo). Kroz interaktivnu nastavu obrađeni su ključni elementi javne nabave s tim da se najviše vremena radilo na: Temeljnim načelima javne nabave; Razlikama između sustava javne nabave po domaćem Zakonu o javnoj nabavi i PRAG-u; Izradi tehničkih specifikacija i dokumentacije za nabavu; Objavi nabava, odnosno procesu traženja / zaprimanja ponuda; Ocjenjivanju pristiglih ponuda; Izradi izvještaja odbora za ocjenjivanje ponuda; Pripremi ugovora te izradi zaključka i evaluacije.

Radionice su uključivale niz vježbi i praktičnog rada  korisnog za proces nabave, a izrađena je i lista preporuka za uspješnu provedbu projekata.

Najnoviji članci iz iste kategorije