Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: Edukacija iz područja javne nabave

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU angažiralo je PJR da u sklopu programa “Transnacionalni program Mediteran 2007. – 2013“ održi jednodnevni specijalistički seminar. Sudionici seminara bili su korisnici projekata iz navedenog programa, a tema edukacije bila je Javna nabava-Hrvatski zakon o javnoj nabavi (s naglaskom na potrebe prilikom provođenja EU projekata).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Najnoviji članci iz iste kategorije

Hrvatske vode

U sklopu Ugovora o konzultantskim uslugama poboljšanja i unaprjeđenja sustava za upravljanje  EU projektima Hrvatskih voda kao PT2, GRUPA 1: Edukacija voditelja projekata i djelatnika

Pročitajte više »