Grad Zagreb: Serija predavanja za izobrazbu djelatnika za pripremu i provedbu razvojnih projekata financiranih iz EU

Za potrebe grada Zagreba PJR je održao ciklus predavanja o sljedećim temama:

Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova (PRAG i nacionalno  zakonodavstvo); Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova; Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi; Izrada studija utjecaja na okoliš; Natura 2000 i EU fondovi; Edukacije o EU fondovima za potrebe gospodarstva.

Ove edukacije financiralo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU s ciljem jačanja ljudskih potencijala u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne samouprave i agencijama, u svrhu bolje pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz pretpristupnih fondova Europske Unije, te strukturnih i Kohezijskog fonda.

Najnoviji članci iz iste kategorije

Hrvatske vode

U sklopu Ugovora o konzultantskim uslugama poboljšanja i unaprjeđenja sustava za upravljanje  EU projektima Hrvatskih voda kao PT2, GRUPA 1: Edukacija voditelja projekata i djelatnika

Pročitajte više »

Grad Split

Ugovorom o pružanju intelektualne usluge za organizaciju internih radionica s ciljem jačanja kapaciteta korisnika ESI fondova Urbane aglomeracije Split održane su edukacije iz sljedećih područja:

Pročitajte više »