Istarska razvojna agencija: Ciklus seminara za izobrazbu djelatnika za pripremu i provedbu razvojnih projekata financiranih iz EU

PJR je pripremio i održao pet specijalističkih seminara u okviru kojih se educiralo zaposlenike Istarske razvojne agencije o sljedećim sadržajima:

Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova (PRAG i nacionalno zakonodavstvo); Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova; Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi;Izrada studija utjecaja na okoliš; Natura 2000 i EU fondovi.

Ove edukacije financiralo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU s ciljem jačanja ljudskih potencijala u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne samouprave i agencijama, u svrhu bolje pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz pretpristupnih fondova Europske Unije, te strukturnih i Kohezijskog fonda.

Najnoviji članci iz iste kategorije