CTR-Razvojna agencija Brodsko-posavske županije: Održavanje stručnih seminara o Javnoj nabavi i Programima EU

PJR je održao seriju stručnih seminara u trajanju od sedam dana na kojima su podrobnije obrađene teme iz područja Javne nabava u kontekstu korištenja EU fondova (PRAG i nacionalno zakonodavstvo) te analizirani Programi EU.

Ove edukacije financiralo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU s ciljem jačanja ljudskih potencijala u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne samouprave i agencijama, u svrhu bolje pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz pretpristupnih fondova Europske Unije, te strukturnih i Kohezijskog fonda.

Najnoviji članci iz iste kategorije

Hrvatske vode

U sklopu Ugovora o konzultantskim uslugama poboljšanja i unaprjeđenja sustava za upravljanje  EU projektima Hrvatskih voda kao PT2, GRUPA 1: Edukacija voditelja projekata i djelatnika

Pročitajte više »

Grad Split

Ugovorom o pružanju intelektualne usluge za organizaciju internih radionica s ciljem jačanja kapaciteta korisnika ESI fondova Urbane aglomeracije Split održane su edukacije iz sljedećih područja:

Pročitajte više »