CTR-Razvojna agencija Brodsko-posavske županije: Održavanje stručnih seminara o Javnoj nabavi i Programima EU

PJR je održao seriju stručnih seminara u trajanju od sedam dana na kojima su podrobnije obrađene teme iz područja Javne nabava u kontekstu korištenja EU fondova (PRAG i nacionalno zakonodavstvo) te analizirani Programi EU.

Ove edukacije financiralo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU s ciljem jačanja ljudskih potencijala u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne samouprave i agencijama, u svrhu bolje pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz pretpristupnih fondova Europske Unije, te strukturnih i Kohezijskog fonda.

Najnoviji članci iz iste kategorije