PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Na stručnom magisteriju studentima socijalnih znanosti, održano je predavanje o sustavu EU fondova u Hrvatskoj i mogućnostima koje EU fondovi nude razvojnim projektima u socijalnom sektoru.