Hrvatska komora inženjera građevinarstva (HKIG): Mogućnosti za građevinski sektor u području EU fondova

Predavanje je održano s ciljem približavanja sektora EU fondovima, definiranja mogućnosti za građevinske tvrtke, predstavljanja metodologije postupka sudjelovanja u natječajima, kao i utvrđivanja mogućih uloga u sustavu financiranja.

Najnoviji članci iz iste kategorije