PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Edukacija za pravne osobe koje se natječu za nabavu usluga, opreme ili radova iz EU fondova, tj. provedbu „velikih“ projekata.