Direkcija za europske integracije i Ministarstva finansija i trezora BiH: Upravljanje IPA programima prekogranične suradnje

U suradnji s tvrtkom Project Management Group iz Irske, u Sarajevu je održan trodnevni seminar za djelatnike Direkcije. U kontekstu projekta koji podiže kapacitete provedbenih struktura javne uprave BiH, seminar je pokrio sljedeće teme: ugovorni i financijski aspekti grant ugovora, javna nabava u projektima te iskustvo u upravljanju programima prekogranične suradnje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Najnoviji članci iz iste kategorije

Hrvatske vode

U sklopu Ugovora o konzultantskim uslugama poboljšanja i unaprjeđenja sustava za upravljanje  EU projektima Hrvatskih voda kao PT2, GRUPA 1: Edukacija voditelja projekata i djelatnika

Pročitajte više »