Direkcija za europske integracije i Ministarstva finansija i trezora BiH: Upravljanje IPA programima prekogranične suradnje

U suradnji s tvrtkom Project Management Group iz Irske, u Sarajevu je održan trodnevni seminar za djelatnike Direkcije. U kontekstu projekta koji podiže kapacitete provedbenih struktura javne uprave BiH, seminar je pokrio sljedeće teme: ugovorni i financijski aspekti grant ugovora, javna nabava u projektima te iskustvo u upravljanju programima prekogranične suradnje.

Najnoviji članci iz iste kategorije