CTR-Razvojna agencija Brodsko-posavske županije: Javna nabava; Financijsko upravljanje

U sklopu programa „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ financiran je stručni seminar za djelatnike CTR-a, koji je održan od strane PJR-a.

Najnoviji članci iz iste kategorije

Hrvatske vode

U sklopu Ugovora o konzultantskim uslugama poboljšanja i unaprjeđenja sustava za upravljanje  EU projektima Hrvatskih voda kao PT2, GRUPA 1: Edukacija voditelja projekata i djelatnika

Pročitajte više »

Grad Split

Ugovorom o pružanju intelektualne usluge za organizaciju internih radionica s ciljem jačanja kapaciteta korisnika ESI fondova Urbane aglomeracije Split održane su edukacije iz sljedećih područja:

Pročitajte više »