CTR-Razvojna agencija Brodsko-posavske županije: Javna nabava; Financijsko upravljanje

U sklopu programa „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ financiran je stručni seminar za djelatnike CTR-a, koji je održan od strane PJR-a.

Najnoviji članci iz iste kategorije