EUROSTARS program

Program za istraživanje i razvoj EUROSTARS nastao je kao zajednička inicijativa Europske komisije i EUREKA-e (Europske inicijative za financiranje razvojnih projekata) te je primarno namijenjen poticanju međunarodne suradnje između malih i srednjih poduzeća (MSP u smislu Preporuke 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003.) u pokretanju istraživačko-razvojnih (R&D) projekata zbog čega je kao osnovni kriterij prijave definirano sudjelovanje MSP-ova iz minimalno dvije zemlje članice programa.

Osnovni ciljevi programa su:

  • Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
  • Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
  • Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman

Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem, tzv. „R&D performing SME“. Uloga svih R&D performing SME’s u projektu mora biti značajna, što znači da takva društva moraju samostalno (bez podugovaranja) ostvariti minimalno 50% ukupnih troškova vezanih uz R&D aktivnosti.

Znanstveno – istraživačke institucije ne mogu u projektu sudjelovati samostalno ili kao članice konzorcija, već isključivo kao vanjski suradnici.

Tijelo odgovorno za provedbu programa u Republici Hrvatskoj je HAMAG-BICRO te se pozivi za prijave u program u pravilu objavljuju dva puta godišnje (veljača i rujan), dok se sama prijava podnosi na dvije razine.

On-line prijava se podnosi na engleskom jeziku putem EUROSTARS Obrasca za prijavu na EUROSTARS platformi pri čemu poslovno – tehnološki aspekt prijave ocjenjuje panel međunarodnih stručnjaka u području R&D projekata. Nakon odobrenja projekta u ovoj fazi, prijavitelj dostavlja HAMAG-u poslovni plan i ostalu potrebnu dokumentaciju za drugi krug provjere (administrativno-financijski).

UVJETI SUFINANCIRANJA

Opravdani troškovi: plaće zaposlenih, amortizacija i sitni inventar, troškovi vanjskih usluga, troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi

Vremensko trajanje projekta: maksimalno 36 mjeseci

Vrijednost financiranja: maksimalno 200.000 EUR ili do 60% za mikro i mala poduzeća te 50% za srednja poduzeća, ovisno što je manje.

Najnoviji članci iz iste kategorije