EUREKA 2021. – 2027.

Europska inicijativa za financiranje tržišno orijentiranih razvojnih projekata, EUREKA, osnovana je 1985. godine te danas okuplja i povezuje tvrtke i istraživačke institucije iz 45 zemalja, među kojima je od 2000. godine i Republika Hrvatska.

Primarni cilj EUREKA programa je poticanje poduzeća na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja (R&D) te jačanje njihovih inovacijskih kapaciteta. EUREKA potiče suradnju i ujedinjavanje resursa poduzetnika kako bi putem međunarodne suradnje razvile inovativne i globalno konkurentne proizvode, procese ili usluge.

Prilikom apliciranja na natječaje u sklopu EUREKA programa ne postoje tematska ograničenja niti ograničenja unutar tehnoloških područja. Prijavitelji mogu aplicirati svoje projekte unutar bilo kojeg područja pod uvjetom da imaju civilnu svrhu te da obuhvaćaju razvoj novog proizvoda, procesa ili usluga.

Glavni instrumenti/programi unutar EUREKA-e na koje se projekti mogu aplicirati su:

  • EUREKA MREŽNI PROJEKTI – okosnica EUREKA programa kroz koji se potiču poduzeća iz svih sektora i tehnoloških područja da ulažu u razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga putem međunarodne suradnje pri čemu je maksimalan iznos potpore 500.000 kn uz stopu sufinanciranja od 40% – 60%, ovisno o veličini poduzeća.
  • EUROSTARS – program za istraživanje i razvoj nastao je kao zajednička inicijativa EUREKA tajništva i Europske komisije za mala i srednja poduzeća koja se bave razvojno-istraživačkim aktivnostima. Ne postoje tematska ograničenja, a projekti se mogu aplicirati za bilo koje tehnološko područje pod uvjetom da imaju civilnu svrhu te da obuhvaćaju razvoj novog proizvoda, procesa ili usluga. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice, a nositelj projekta mora biti razvojno-istraživačko mikro, malo ili srednje poduzeće (R&D SME).
  • EUREKA KLASTERI – strateški definirane industrijske inicijative većeg broja sudionika kojima je cilj razvoj te komercijalizacija generičkih tehnologija značajnih za europsku konkurentnost. Klasteri povezuju velike tvrtke, mala i srednja poduzeća s razvojnim institutima i sveučilištima, dijeleći na taj način rizik, ali i prednosti inoviranja.

Program je namijenjen malim, srednjim i velikim trgovačkim društvima za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa. Znanstveno-istraživačke institucije (javne visokoškolske ustanove i javni istraživački instituti) mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu.

Korisnik programa može imati 1 ugovoren projekt u fazi implementacije (projekt u toku). Novo ugovaranje drugog EUREKA projekta ovisi o uspješno završenom prethodnom projektu.

Budući da su EUREKA projekti međunarodne suradnje, minimalni broj zemalja uključenih u projekt su dvije zemlje članice inicijative.

Najnoviji članci iz iste kategorije