EU Executive program

Zanimljivi program za menadžere hrvatskih firmi pod nazivom EU Executive program Veleučilište VERN pokrenulo je 2010. godine s ciljem da polaznicima prenese sljedeće kompetencije: poznavanje europskih institucija i procesa, pravne prakse te sudjelovanja na europskom tržištu; razumijevanje praktičnih aspekata članstva RH u EU; poznavanje i pripremljenost za financijsko i operativno upravljanje projektima financiranim iz europskih sredstava; savladavanje tehnika lobiranja, pregovora i zagovaranja te jačanje privatne i poslovne mreže, kao i osobnih komunikacijskih i pregovaračkih vještina.

PJR u ovom programu doprinosi održavanjem modula o EU fondovima.

Najnoviji članci iz iste kategorije