Lučka uprava Vukovar: Priprema i provedba projekata financiranih iz EU fondova

Za Lučku upravu Vukovar održan je trodnevni trening vezan uz EU fondove, specifično prekogranične programe suradnje. Pokrivene teme uključivale su sustav EU fondova, metodologija izrade projekata za EU natječaje (logička matrica, prijavni obrazac i proračun projekta) te osnove uspješne provedbe projekta.

Najnoviji članci iz iste kategorije

Hrvatske vode

U sklopu Ugovora o konzultantskim uslugama poboljšanja i unaprjeđenja sustava za upravljanje  EU projektima Hrvatskih voda kao PT2, GRUPA 1: Edukacija voditelja projekata i djelatnika

Pročitajte više »

Grad Split

Ugovorom o pružanju intelektualne usluge za organizaciju internih radionica s ciljem jačanja kapaciteta korisnika ESI fondova Urbane aglomeracije Split održane su edukacije iz sljedećih područja:

Pročitajte više »