Lučka uprava Vukovar: Priprema i provedba projekata financiranih iz EU fondova

Za Lučku upravu Vukovar održan je trodnevni trening vezan uz EU fondove, specifično prekogranične programe suradnje. Pokrivene teme uključivale su sustav EU fondova, metodologija izrade projekata za EU natječaje (logička matrica, prijavni obrazac i proračun projekta) te osnove uspješne provedbe projekta.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Najnoviji članci iz iste kategorije