Evaluacija projekta „Bridging the gap between Europe and ist future citizens“

(Cenzura plus – udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda) – cilj projekta je bio povećanje informiranosti najmanje 500.000 građana Hrvatske o strukturi EU, vrijednostima, standardima i pravnoj stečevini EU, pristupnom procesu Hrvatske EU, demokratskim reformama koje s ciljem pristupanja EU moraju biti poduzete, njihov utjecaj na svakodnevni život građana, sredstvima dostupnim putem programa i fondova EU prije i nakon pristupanja, poticanje razvoja civilnog društva te sudjelovanja građana u procesu demokratskih reformi.

Najnoviji članci iz iste kategorije