Besplatni webinar o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije

Zagrebačka banka d.d., Energetski institut Hrvoje Požar te Projekt jednako razvoj d.o.o. pozivaju Vas na besplatni webinar:Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama te financiranje projekata energetske učinkovitosti

Četvrtak, 2.7.2020. u 10:00 sati, putem Microsoft Adobe platforme.

Glavni cilj webinara je predstavljanje mogućnosti sufinanciranja projekata ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije bespovratnim sredstvima kao i uz pomoć financijskih instrumenata EU.

Polaznici će saznati:

  • Ključne značajke EU natječaja „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“
  • Mogućnosti financiranja energetski učinkovitih projekata – sufinanciranje investicija korištenjem financijskog instrumenata uz EU potporu „Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE)“
  • Tehnički aspekti i definicije energetskih ušteda; izrada podloge projekata, izračun energetskih ušteda i obvezna dokumentacija
10:00 – 10:30 Predstavljanje Poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“
Predavač: g. Vlatko Martinović, konzultant, Projekt jednako razvoj d.o.o.
10:30 – 11:00 Financiranje energetski učinkovitih projekata u Zagrebačkoj banci
Predavačica: gđa Tamara Topić, vodeća specijalistica za razvoj proizvoda i prodaje, Zagrebačka banka d.d.
11:00 – 11:20 Tehnički uvjeti sudjelovanja na EU natječajima te korištenja programa „Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE)“
Predavačica: gđa Vesna Bukarica, stariji istraživač, Energetski institut Hrvoje Požar

 

Molimo popunite prijavni obrazac najkasnije do 01.07. do 16h klikom na link: https://pjr.hr/prijava-na-webinar-povecanje-energetske-ucinkovitosti-i-koristenja-obnovljivih-izvora-energije-u-proizvodnim-industrijama-te-financiranje-projekata-energetske-ucinkovitosti/

Upute za sudjelovanje primit ćete putem e-maila. Za sva dodatna pitanja o organizaciji webinara slobodno nas kontaktirajte na info@pjr.hr   ili eufondovi@unicreditgroup.zaba.hr.

Najnoviji članci iz iste kategorije