Aneks IV PRAG-a u 2012 vs. Aneks IV PRAGA-a 2013. – razlika u iznosima nabava

Jedna od najznačajnijih promjena Aneksa IV (eng. Procurement by grant Beneficiaries in the context of European Union external actions) iz verzije PRAG-a 2013 u odnosu na PRAG 2012 usmjerena je na iznose pragova (vrijednosti) za odabir postupka nabave. Ove razlike navodimo u nastavku za svaku vrstu ugovora.

  • Nabava usluga

U okviru nabave usluga, međunarodni ograničeni postupak je predviđen za nabave procijenjene vrijednosti – jednake ili veće od 300.000 eura, za razliku od dosadašnjih 200.000 eura, dok je natjecateljski pregovarački postupak sada predviđen za nabave čija je procijenjena vrijednost manja od 300.000 eura, a veća od 60.000 eura. Prije je ovaj postupak bio previđen za nabave čija je procijenjena vrijednost bila manja od 200.000 eura, a veća od 10.000 eura. Za nabave procijenjene vrijednosti jednake ili manje od 60.000 eura PRAG 2013 upućuje korisnike bespovratnih sredstava na korištenje procedura koje su već uspostavili, ali uz obavezu poštivanja načela i pravila propisanih u odjeljcima 1, 2 i 3 Aneksa IV.

  • Nabava robe

Kod nabave robe došlo je do dvostrukog povećanja praga nabave za koju je nužno provesti međunarodni otvoreni postupak nabave – od nabave procijenjene vrijednosti – jednake ili veće od 150.000 eura na 300.000 eura -. Lokalni otvoreni postupak je predviđen za nabavu procijenjene vrijednosti manju od 300.000 eura, odnosno veću od 100.000 eura, za razliku od dosadašnjeg raspona koji se odnosio na nabavu procijenjene vrijednosti manju od 150.000 eura, a veću od 60.000 eura. Također, prag je izmijenjen za natjecateljski pregovarački postupak jer je isti određen za nabavu procijenjene vrijednosti veću od 100.000 eura, a manju od 60.000 eura, a dosad je bio za određen za veću od 60.000 eura, a manju od 10.000 eura. Za nabave procijenjene vrijednosti jednake ili manje od 60.000 eura PRAG 2013 upućuje korisnike bespovratnih sredstava na korištenje procedura koje su već uspostavili, ali uz obavezu poštivanja načela i pravila propisanih u odjeljcima 1, 2 i 3 Aneksa IV.

  • Nabava radova

Iznosi za međunarodni i lokalni otvoreni postupak kod radova nisu mijenjani. Promjena koja se dogodila kod ove vrste nabave odnosi se na natjecateljski pregovarački postupak jer je određen za nabavu čija je procijenjena vrijednost – manja od 300.000 eura, a veća od 10.000 eura – izmijenjenu odnosu na nabavu čija procijenjena vrijednost manja od 300.000, ali veća 60.000 eura. Dakle, povećan je minimalni iznos za ovaj postupak. Za nabave procijenjene vrijednosti jednake ili manje od 60.000 eura PRAG 2013 upućuje korisnike bespovratnih sredstava na korištenje procedura koje su već uspostavili, ali uz obavezu poštivanja načela i pravila propisanih u odjeljcima 1, 2 i 3 Aneksa IV.

Zajednička karakteristika navedenih promjena je povećanje iznosa pragova, odnosno “pojednostavljenje” postupaka za nabave do određenog iznosa. U pozadini ovih promjena tj. povećanja pragova namjera je da se korisnicima olakša provedba projekata i postupaka nabave na način dase pojednostave postupci nabave.

Do značajne promjene je došlo i jer PRAG 2013 u Aneksu IV ne propisuje postupak dodjele na temelju jedne ponude za nabave ispod 10.000 eura, kao što je to do sada bio slučaj,, već za nabave procijenjene vrijednosti jednake ili manje od 60.000 eura, upućuje korisnike bespovratnih sredstava na korištenje procedura koje su već uspostavili, ali uz obavezu poštivanja načela i pravila propisanih u odjeljcima 1, 2 i 3 Aneksa IV.

Zanimljivo je da PRAG 2013 i dalje određuje postupak dodjele na temelju jedne ponude (eng. single tender) te po tom pitanju navodi: Ugovorno tijelo može sklopiti ugovore o nabavi radova, opreme ili usluga, čija je vrijednost jednaka ili manja od 20.000 eura, na temelju jedne ponude. Za ugovore o nabavi usluga ili opreme,plaćanje se može izvršiti u odnosu na fakturu, bez prethodnog prihvaćanja ponude, ako je trošak jednak ili manji od 2.500 eura

Nedostatak ovakve odredbe u Aneksu IV PRAG-a 2013 mogao bi rezultirati problemima u praksi jer je za očekivati da će ugovorna tijela zahtijevati provođenje nabave po određenoj postupku te izvještaje i dokaze o istoj. U slučaju da korisnici bespovratnih sredstava, koji u redovnom poslovanju nemaju obveze niti iskustva u provođenju javne nabave, ne dobiju jasne upute za provođenje nabave procijenjene vrijednosti jednake ili manje od 60.000 eura, opravdano se zapitati hoće li imati kapacitete za njezino provođenje sukladno odjeljcima 1, 2 i 3 Aneksa IV.

Na sličnu situaciju i potencijalan problem nailazimo u odjeljku 3 Aneksa IV, u dijelu koji se odnosi na odabir najpovoljnije ponude (evaluaciju), a određuje sljedeće:

 

2012

Svi zahtjevi za sudjelovanjem i ponude za koje se utvrdi da ispunjavaju sve uvjete, odbor za ocjenjivanje mora ocijeniti i rangirati na osnovu unaprijed objavljenih kriterija za isključenje, odabir i dodjelu.
2013 Odbor za ocjenjivanje mora biti uspostavljen za ocjenu ponuda, jednakih ili većih od 60 000 eura, na temelju kriterija za isključenje, odabir i dodjelu koje je Korisnik bespovratnih sredstava unaprijed objavio u dokumentaciji za nadmetanje.

Do problema dolazi ako logičkim tumačenjem, a contrario, odredbe Aneksa IV 2013 korisnik zaključi da u postupcima nabave procijenjene vrijednosti jednake ili manje od 60.000 eura odbor za ocjenjivanje nije obavezan ocjenjivati ponude na temelju gore navedenih kriterija koji su unaprijed objavljeni (dok se odredba odnosi samo na obvezu uspostavljanja odbora za ocjenjivanje).

Ova promjena također ide u prilog zaključku da je intencija Europske komisije bila olakšati i pojednostavniti potrošnju sredstava dodijeljenih trećim zemljama od strane Europske unije, ali se postavlja pitanje kako će se novonastaloj situaciji prilagoditi ugovorna tijela tj. hoće li i na koji način to dopuštati.

U slučaju njihove neuspješne ili zakašnjele prilagodbe, intencija unapređenja sustava njegovim pojednostavnjivanjem, radi ostvarenja uspješnije potrošnje sredstava pomoći, mogla bi rezultirati suprotnim efektom.

[wpfilebase tag=file id=24 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije