Zajedno ka zapošljavanju i socijalnom uključivanju

Projekt Cenzure Plus iz Splita za cilj je imao smanjenje nezaposlenosti i unapjeđenje situacije na lokalnom tržištu rada Zadarske i Ličko-senjske županije, putem osmišljavanja i provedbe prikladnih aktivnosti za razvoj ljudskih resursa, sukladnih identificiranim ciljevima na lokalnoj razini i stvaranju novih prilika za zapošljavanje, kroz partnerski pristup i nove poduzetničke modele.

Općem cilju doprinosi se putem povećavanja zapošljivosti naših korisnica/ka (većinom žena) kroz izgradnju njihovih vještina, znanja i samo-pouzdanja u djelatnostima iz kojih se mogu kreirati nove poslovne prilike na području velikog turističkog i ekološkog potencijala, te kroz razvoj novog modela ekonomskog osnaživanja žena, povećanjem zapošljavanja i samo-zapošljavanja zasnovanog na socijalnom/društvenom poduzetništvu.

Važan segment projekta je mobilizacija lokalnih zajednica za potporu novim razvojnim modelima i umrežavanje svih važnih dionika, posebice malih grass-root organizacija civilnog društva, u cilju većeg korištenja svih resursa zajednice, izgradnje lokalnog vlasništva nad novim razvojnim modelima i povećanja njihova uspjeha i održivosti.

Dio kampanje orijentira se prema promociji socijalnog/društvenog poduzetništva na nacionalnoj razini te zagovaranju za razvoj javnih politika i institucionalnih mehanizama za poticanje i podršku poduzetništvu koje će doprinositi pravednijem, socijalno i ekološki osjetljivijem društvu.

Projekt je izrađen u suradnji s partnerima: PROSPERO iz Gračaca, NIT iz Korenice, TARA iz Ličkog Petrovog Sela, ŽENSKA GRUPA LAPAC iz Donjeg Lapca, TEHNOLOŠKI CENTAR SPLIT i drugi lokalni OCD-i koji rade u dvije ciljane županije. Bespovratna sredstva osigurana su u sklopu programa “Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3”.

Najnoviji članci iz iste kategorije