Zajedno ka socijalnom uključivanju

Cenzura Plus metodama neovisne televizijske produkcije, izvaninstitucionalniog obrazovanja i javnog zagovaranja promiče ljudska prava, slobodu medija i radi na razvoju civilnog društva, a sve u cilju doprinosa izgradnji modernog, demokratskog i pravednog društva u Hrvatskoj.

Projekt ima za cilj povećati socijalnu uključenost dugoročno nezaposlenih (prvenstveno) žena i njihovih obitelji, primateljica nekog od oblika socijalne pomoći, koje su također članice jedne od slijedećih skupina, u još većem riziku od socijalne isključenosti: izbjegle i prognane osobe, nacionalne manjine i starije osobe sa ratom pogođenih i područja od posebne državne skrbi u Zadarskoj i Ličko-senjskoj županiji.

Projekt je razvijen unutar IPA IV grant sheme “Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina”.

Najnoviji članci iz iste kategorije