ZADRA: “Kako osmisliti i napisati projekt te dobiti sredstva iz pretpristupnih fondova”

Razvojna agencija Zadarske županije, poduzetnički centar Prvi korak te PJR održali su u seminar “Kako osmisliti i napisati projekt te dobiti sredstva iz pretpristupnih fondova” namijenjen poduzetnicima. Stručni seminar fokusirao se na pripremu i upravljanje projektima gdje se polaznike vodilo korak po korak kroz svaki segment projektnog ciklusa, od razvoja projekta i traženja partnera preko prijave i provedbe pa sve do evaluacije i završetka samog projekta. Seminar je organiziran u sklopu projekta Poduzetnički impuls 2012., kojega provodi Ministarstvo poduzetništva i obrta.

Najnoviji članci iz iste kategorije