Voditelj projekata za EU fondove – Modul 1, Mirakul

U Modulu 1 edukacije za Voditelja projekata za EU fondove (Mirakul Edukacijski centar), PJR je polaznicima predstavio kohezijsku politiku Europske unije, strukturne fondove i kohezijski fond u perspektivi 2007-2014, te IPA-u i Programe Unije. Dio edukacije obuhvatio je uvod u politike i proračun EU-a, povijesni razvoj regionalne politike, njene ciljeve i zadatke kao i novu regionalnu politiku Republike Hrvatske.

Najnoviji članci iz iste kategorije