Pisanje EU projekata – osnove projektnih ideja

Na upit grada Samobora, PJR je održao poludnevnu edukaciju o osnovama projektnih ideja financiranim sredstvima Europske unije. Seminar je podržan uz potporu poduzetničkog centra Samobor, uz suradnju grada Samobora i Pučkog otvorenog učilišta Samobor. Na seminaru su prisustvovali predstavnici udruga grada Samobora, a predstavljene su osnove projektnih ideja vezane za natječaje koji bi trebali uslijediti u komponenti IPA IV: Razvoj ljudskih potencijala.

Najnoviji članci iz iste kategorije