Pisanje EU projekata – osnove projektnih ideja

Na upit grada Samobora, PJR je održao poludnevnu edukaciju o osnovama projektnih ideja financiranim sredstvima Europske unije. Seminar je podržan uz potporu poduzetničkog centra Samobor, uz suradnju grada Samobora i Pučkog otvorenog učilišta Samobor. Na seminaru su prisustvovali predstavnici udruga grada Samobora, a predstavljene su osnove projektnih ideja vezane za natječaje koji bi trebali uslijediti u komponenti IPA IV: Razvoj ljudskih potencijala.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Najnoviji članci iz iste kategorije

Hrvatske vode

U sklopu Ugovora o konzultantskim uslugama poboljšanja i unaprjeđenja sustava za upravljanje  EU projektima Hrvatskih voda kao PT2, GRUPA 1: Edukacija voditelja projekata i djelatnika

Pročitajte više »