Evaluacija projekta “Usvajanje principa HKO-a u sustavu visokog obrazovanja u sektoru turizma”

 (Visoka poslovna škola Libertas) – Ciljevi projekta bili su podupiranje razvoja i implementacije Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u visoko obrazovanje, razvoj standarda kvalifikacije u visokom obrazovanju, prilagodba turističkih studijskih programa 4 visokoobrazovne ustanove s principima HKO-a.

Najnoviji članci iz iste kategorije