Usluga savjetovanja na području EU fondova i izrada priručnika za potrebe provođenja postojećih i budućih EU projekata Hrvatske gorske službe spašavanja

Usluga je uključivala izradu Priručnika za HGSS koji je obuhvaćao sadržajni dio o EU fondovima i procesni dio Priručnika. Sadržajni dio, između ostalog, obuhvaćao je definiranje EU fondova, opisivanje ciklusa EU projekta, osnovne elemente EU projekata, korake u apliciranju na EU fondove najveće izazove u provedbi istih i sl., dok je procesni dio obuhvaćao ciljeve HGSS-a u EU fondovima, uspostavu procesa rada HGSS-a na području EU fondova, procesne korake u bavljenju EU natječajima.

Najnoviji članci iz iste kategorije