Evaluacija projekta “Uključivo socijalno društvo”

Opći cilj projekta jest unaprijediti mogućnosti zapošljavanja pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga. Projekt svojim pristupom mijenja ulogu pružatelja institucijskog smještaja, u ovom slučaju Centra za rehabilitaciju Varaždin na način da mu dodaje novu ulogu centra za pružanje spektra izvan-institucijskih usluga te pruža širok pozitivni utjecaj.

Najnoviji članci iz iste kategorije