Uključivo socijalno društvo

Opći cilj projekta jest unaprijediti mogućnosti zapošljavanja pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga. Projekt svojim pristupom mijenja ulogu pružatelja institucijskog smještaja, u ovom slučaju Centra za rehabilitaciju Varaždin na način da mu dodaje novu ulogu centra za pružanje spektra izvan-institucijskih usluga te pruža širok pozitivni utjecaj.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Najnoviji članci iz iste kategorije

Uključivo socijalno društvo

Opći cilj projekta jest unaprijediti mogućnosti zapošljavanja pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga. Projekt svojim pristupom mijenja ulogu pružatelja institucijskog smještaja, u ovom

Pročitajte više »