Tehnička pomoć u sklopu projekta „Priprema projekata i potpora ESF korisnicima

Tehnička pomoć koju provodi WYG International sastojala se od održavanja seminara/radionica i moderiranja rasprava tijekom ESF dana otvorenih vrata i drugih događanja organiziranih vezano uz Operativni program „Razvoj ljudskih resursa“.

Pomoć je uključivala i iizradu materijala za obuku prijavitelja na ESF natječaje, identifikaciju najmanje 40 projekata, izradu plana razvoja za svaki od projekata i potporu institucijama uključenim u provedbu ESF projekata u upravljanju i provedbi OP „Razvoj ljudskih resursa“.

Najnoviji članci iz iste kategorije