Sveučilište u Splitu – Rekonstrukcija studentskog doma „Bruno Bušić“

Studentski dom „Bruno Bušić“ izgrađen je 1978. godine za potrebe Mediteranskih igara u Splitu i od tada je bio u neprestanoj uporabi, no u današnje vrijeme ne zadovoljava uvjete propisane Zakonom o gradnji i posebnim propisima koji utječu na ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevinu.

Stoga je izrađen projekt potpune rekonstrukcije studentskog doma s ciljem promjene svih funkcionalnih dijelova zgrade. Rekonstrukcija je uključivala nadogradnju jednog kata, dogradnju otvorenih evakuacijskih dvokrakih stepenica s istočne i zapadne strane građevine, dogradnju balkona na prvom i drugom katu s južne strane, dogradnju najzapadnijeg modula na trećem katu te ispunjenje svih temeljnih zahtjeva važnih za građevinu. U svrhu racionalnijeg korištenja energije na svim zidovima pročelja izvedena je toplinska izolacija, a radi zaštite od buke izvedena je i odgovarajuća zvučna izolacija smještajnih jedinica.

Najnoviji članci iz iste kategorije