Razvojna agencija Senj: Ciklus predavanja

Ciklus predavanja sastojao se od tri stručna seminara: „PJR Akademije za provedbu EU projekata“, „Strukturni fond i kohezijski fond EU“ i „Osnove pripreme projektne prijave“. Polaznici su se upoznali sustavom EU fondova u Hrvatskoj, metodom upravljanja projektnim ciklusom, logičkom matricom, projektnom aplikacijom i vještine potrebne za upravljanje EU projektima.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Najnoviji članci iz iste kategorije

Hrvatske vode

U sklopu Ugovora o konzultantskim uslugama poboljšanja i unaprjeđenja sustava za upravljanje  EU projektima Hrvatskih voda kao PT2, GRUPA 1: Edukacija voditelja projekata i djelatnika

Pročitajte više »