Razvojna agencija Senj: Ciklus predavanja

Ciklus predavanja sastojao se od tri stručna seminara: „PJR Akademije za provedbu EU projekata“, „Strukturni fond i kohezijski fond EU“ i „Osnove pripreme projektne prijave“. Polaznici su se upoznali sustavom EU fondova u Hrvatskoj, metodom upravljanja projektnim ciklusom, logičkom matricom, projektnom aplikacijom i vještine potrebne za upravljanje EU projektima.

Najnoviji članci iz iste kategorije