Poljoprivredna savjetodavna služba: Edukacija o programima Europske unije

Na edukaciji su dani primjeri financiranih projekata, pregled starih i programa za razdoblje od 2014. te uputa za prijavitelje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Najnoviji članci iz iste kategorije