Pružanje usluga Ministarstvu rada i mirovinskog sustava u izradi izmjene sažetka operacije i izrada dokumentacije o nabavi u okviru projekta potpore razvoju HKO-a

Usluga MRMS-u je uključivala analizu postojećih sažetaka operacija i izrade jedinstvenog sažetka operacije za izravnu dodjelu temeljem sažetka operacije Razvoj standarda zanimanja i provedba HKO-a i sažetka operacije Potpora razvoju HKO-a u području povezivanja obrazovanja i tržišta rada. Uključivala je i stručnu pomoć pri izradi dokumentacije o nabavi za izradu standarda zanimanja, stručnu pomoć pri izradi dokumentacije o nabavi u odnosu na prihvatljivost troškova, pomoć pri izradi nacrta Zapisnika i Odluke o odabiru te savjetovanje u žalbenom postupku i izradi ugovora s izvršiteljima usluga.

Najnoviji članci iz iste kategorije