PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

PJR održao je jednodnevne radionice na temu „Kako uspješno provesti grant projekt“. Radionica je bila namijenjena korisnicima bespovratnih sredstava iz programa IPA IV komponenta i pokrivala je teme: vještine upravljanja projektima, ugovorne obveze korisnika, obveza javne nabave po EU pravilima, način izmjene ugovora, financijska pravila i izvješćivanje, itd.

Provedbene radionice organiziraju se za sve korisnike bespovratnih sredstava (po potpisu ugovora) a osnovni cilj im je upoznati korisnike s najboljim praksama i pravilima provedbe grant ugovora kako bi se, sredstava jednom dodijeljena, uspješno i iskoristila.