Provedbena radionica za korisnike bespovratnih sredstava, IPA Komponenta IV

PJR održao je jednodnevne radionice na temu „Kako uspješno provesti grant projekt“. Radionica je bila namijenjena korisnicima bespovratnih sredstava iz programa IPA IV komponenta i pokrivala je teme: vještine upravljanja projektima, ugovorne obveze korisnika, obveza javne nabave po EU pravilima, način izmjene ugovora, financijska pravila i izvješćivanje, itd.

Provedbene radionice organiziraju se za sve korisnike bespovratnih sredstava (po potpisu ugovora) a osnovni cilj im je upoznati korisnike s najboljim praksama i pravilima provedbe grant ugovora kako bi se, sredstava jednom dodijeljena, uspješno i iskoristila.

Najnoviji članci iz iste kategorije