Program ruralnog razvoja – indikativni natječaji

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je indikativni plan objave natječaja u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za 2024. godinu.

U prvom kvartalu 2024. godine očekuje se objava natječaja za mlade poljoprivrednike, uspostavu mladih poljoprivrednika, pružanje savjetodavnih usluga, prenošenje znanja, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora i EIP operativne skupine.

Objava natječaja za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija, osiguranje poljoprivredne proizvodnje, izgradnju šumske infrastrukture, dodjelu potpora za kompenzaciju zbog ograničenja u gospodarenju šumama (Natura 2000, NKS) te diverzifikaciju dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti predviđena je za drugi kvartal.

U trećem kvartalu planirana je objava natječaja za razvoj poslovanja u ruralnim područjima, sustave javnog navodnjavanja, kratke lance opskrbe i lokalna tržišta te aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu, uz dodjelu potpora za rekonstrukciju (konverziju) degradiranih šuma i modernizaciju šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji šumskog reprodukcijskog materijala.

Natječaji za dodjelu potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima – projekti dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, modernizaciju tehnologija u predindustrijskoj preradi drva, neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš, pružanje savjetodavnih usluga te sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete očekuju se u četvrtom kvartalu 2024. godine. Natječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama i katastrofalnim događajima bit će objavljen prema potrebi.

PJR stručnjaci vas vode kroz cjelokupni postupak, od osmišljavanja, pripreme, prijave pa do provođenja projekata sufinanciranih sredstvima iz EU fondova. Obratite nam se s povjerenjem na info@pjr.hr 

Najnoviji članci iz iste kategorije