Program ruralnog razvoja – indikativni plan objave natječaja za 2024. godinu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je indikativni plan objave natječaja u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za 2024. godinu.

U prvom kvartalu 2024. godine očekuje se objava natječaja za mlade poljoprivrednike, uspostavu mladih poljoprivrednika, pružanje savjetodavnih usluga, prenošenje znanja, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora i EIP operativne skupine.

Objava natječaja za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija, osiguranje poljoprivredne proizvodnje, izgradnju šumske infrastrukture, dodjelu potpora za kompenzaciju zbog ograničenja u gospodarenju šumama (Natura 2000, NKS) te diverzifikaciju dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti predviđena je za drugi kvartal.

U trećem kvartalu planirana je objava natječaja za razvoj poslovanja u ruralnim područjima, sustave javnog navodnjavanja, kratke lance opskrbe i lokalna tržišta te aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu, uz dodjelu potpora za rekonstrukciju (konverziju) degradiranih šuma i modernizaciju šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji šumskog reprodukcijskog materijala.

Natječaji za dodjelu potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima – projekti dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, modernizaciju tehnologija u predindustrijskoj preradi drva, neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš, pružanje savjetodavnih usluga te sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete očekuju se u četvrtom kvartalu 2024. godine. Natječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama i katastrofalnim događajima bit će objavljen prema potrebi.


Indikativni plan objave natječaja za 2024.

PJR stručnjaci vas vode kroz cjelokupni postupak, od osmišljavanja, pripreme, prijave pa do provođenja projekata sufinanciranih sredstvima iz EU fondova. Obratite nam se s povjerenjem na info@pjr.hr 


All


New Gallery
Najnoviji članci iz iste kategorije