Program dodjele državnih potpora: Za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i Za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

Fond: Modernizacijski fond

Prioritetna područja:

 • Proizvodnja i korištenja energije OIE
 • Povećanje energetske učinkovitosti (izuzev energetske učinkovitosti vezane za proizvodnju energije pri čemu se upotrebljavaju kruta fosilna goriva)
 • Skladištenje energije
 • Modernizacija energetskih mreža uključujući cjevovode za centralnog grijanje
 • Elektroenergetske prijenosne mreže
 • Povećanje međusobnih veza između država članica
 • Pravedna tranzicija regija ovisna o ugljiku

Cilj:

 • Cilj Programa je i omogućavanje ispunjenja obveza RH iz Nacionalnog energetskog i klimatskog plana smanjenjem emisija stakleničkih plinova i povećanje energetske učinkovitosti do 20230. s pogledom na 2050.

Prihvatljivi korisnici:

 • Mogu biti trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici čiji NKD pripada:
  • Područje C: Prerađivačka industrija
  • Područje D: odjeljak 35.30 Opskrba parom i klimatizacija

Troškovi, instrumenti i intenzitet potpore:

 • Program dodjele državnih potpora za ulaganja u mjere energetske učinkovitosti:
  • 50% prihvatljivih troškova za male poduzetnike
  • 40% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike
  • 30% za velike poduzetnike
 • Program dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije:
  • 45% prihvatljivih troškova: 55% za srednje poduzetnike i 65% za male poduzetnike
  • 30% prihvatljivih troškova: 40% za srednje poduzetnike i 50% za male poduzetnike
 • Intenzitet potpore uvećanje
  • Za 15 postotnih bodova za ulaganja koja se nalaze u potpomognutim područjima i to za sljedeće regije: HR02 Panonska Hrvatska, HR03 Jadranska Hrvatska i HR06 Sjeverna Hrvatska
  • Za 5 postotnih bodova za ulaganja koje se nalaze u potpomognutom području koje ispunjava uvjete iz članka 107. stavak 3. točke© UEFU, što se odnosi na Grad Zagreb
 • Iznosi potpore po pojedinom projektu poduzetnika
 • Najniži iznos potpore ne smije biti manji od 750.000,00 HRK
 • Najviši iznos potpore ne smije iznositi više od 500.000,00 HRK

Ukupna alokacija za 2022. godinu: 300 milijuna kuna

Potpora se dodjeljuje:

 • Od dana na stupanja na snagu Programa (Odluka potpisana 17.2.2022.), do iskorištenja planiranih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2023.

Zahtjev za dodjelu potpora:

Potpora se dodjeljuje putem javnog poziva ili natječaja i to u obliku bespovratnih sredstava

 • Poduzetnici podnose pisani zahtjev za potporu koji sadrži sljedeće informacije:
  • Naziv i veličinu poduzetnika
  • Opis projekta, uključujući datum njegova početka i dovršetka
  • Lokaciju projekta
  • Popis troškova projekta

Vrsta potpore (bespovratno sredstvo, zajam, jamstvo, povratni predujam, dokapitalizacija ili drugo) i iznos javnog financiranja potrebnog za projekt

PJR Vam nudi pomoć prilikom procjene sukladnosti Vaše projektne ideje s natječajem i ispunjavanja baze projektnih ideja.

Pozivamo Vas da nam pošaljete svoje podatke na info@pjr.hr kako bismo razgovarali o suradnji!

Najnoviji članci iz iste kategorije