Evaluacija projekta “Povećanje konkurentnosti hrvatske industrije drvenih podova na EU tržištu”

   (Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) – Šumarski fakultet u suradnji sa partnerima i proizvođači drvenih podova u Republici Hrvatskoj, uz razvoj novih ispitnih metoda, financirali su i opremanje novog Laboratorija za drvo u graditeljstvu, edukacije proizvođača drvenih podova te međulaboratorijsku suradnju.

Najnoviji članci iz iste kategorije