Podrška u provedbi upravljanja EU fondovima u decentraliziranom sustavu provedbe u Srbiji – Ref: EuropeAid/128026/D/SER/RS

Projekt za glavni cilj ima pomoć srpskoj administraciji u preuzimanju aktivne uloge u pripremi financijske suradnje na programima i projektima financiranim iz EU.

Kako se projekt bavi pripremom za akreditaciju sustava provedbe IPA programa, komponenata I i II, jedna od aktivnosti na kojoj je PJR angažiran je razvoj kapaciteta u smislu ciljanih edukacija na području pripreme i provedbe ugovora za nabavu usluga i twinning ugovora.

Najnoviji članci iz iste kategorije