Otvoren poziv za mikro, male, srednje i velike poduzetnike iz proizvodnih industrija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 10. listopada otvorilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“. Na Poziv se mogu prijaviti svi poduzetnici iz područja proizvodnih industrija. Poziv je otvoren do 17. siječnja, a prijave se primaju od 10. studenog 2017. godine.

Uvjeti Poziva

Ovaj poziv je namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim privatnim poduzećima koja su registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuje sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti. Primarno se poziv odnosi na industrije željeza, čelika, obojenih metala, kemijske industrije, industrije stakla, keramike i građevinskog materijala, industrije ekstrakcije rude, industrije tekstila, kože i odjeće, industrije papira i tiska, inženjeringa te industrije drugih metala. Proizvodnja hrane, pića i duhanska industrija nisu pokrivene ovim pozivom.

U okviru ovog poziva osigurano je 114.000.000,00 kn bespovratnih sredstava, najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 350.000,00 kn, dok je najviši iznos 20.000.000,00 kn. Projekti se prijavljuju samostalno te prijavitelj može podnijeti samo jedan projektni prijedlog. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti jednom projektu ovisi o veličini poduzeća i mjeri koja se provodi. Visina potpora je od 45% do 85% bespovratnih sredstava, preostali iznos od 15% do 55% prihvatljivih troškova na projektu prijavitelj mora samostalno osigurati.

Svi prijavitelji moraju zadovoljiti uvjete prihvatljivosti koji uključuju: minimalno jednog zaposlenog na temelju sati rada u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje projektnog prijedloga, mogućnost iskazivanja pozitivnog pokazatelja EBITDA (= poslovni prihod – poslovni rashod + amortizacije). Ako se radi o velikom poduzeću potrebno je osigurati ili od ranije posjedovati ISO 50001 Certifikat.

Prihvatljive aktivnosti

Unutar poziva prihvatljive su četiri različite aktivnosti koje su podijeljene na veći broj podskupina. Aktivnosti su:

  • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno – tehničke dokumentacije
  • Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima
  • Energetska obnova zgrada
  • Upravljanje projektom 

Pozivom se podupire mjera energetske učinkovitosti i ugradnja opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim procesima dovesti do znatnog smanjenja potrošnje isporučene energije. Kako bi projekt bio prihvatljiv smanjenje potrošnje mora biti minimalno 20% na godišnjoj razini. Projekt mora pridonijeti bruto konačnoj potrošnji energije u industrijama, potrebno je doći po povećanja količine energije proizvedene iz obnovljivih izvora.

Vrlo važne stavke prihvatljivih aktivnosti za sve potencijalne prijavitelje su i činjenice da je uz aktivnosti povećanja energetske učinkovitosti i energetske obnove zgrada iz projekta moguće sufinancirati pripremu (razvoj) projekta, te upravljanje (provedbu) projekta.

Informacije o provedbi

Kako bi projekt bio prihvaćen potrebno je ostvariti minimalno 40 od 100 mogućih bodova. Postupak odabira projektnih prijedloga sastoji se od 3 faze:

  1. zaprimanje i registracija (do najkasnije 17. siječnja 2018.)
  2. administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti i izdataka te ocjena kvalitete
  3. donošenje odluke o financiranju.

U završnoj fazi, prijavitelj može zatražiti predujam od 20%. Razdoblje provedbe projekta u okviru ovog poziva traje od početka obavljanja aktivnosti projekta, što najranije može biti od 1. siječnja 2014. godine, do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, a najduže do 31. prosinca 2020.

Ukoliko želite detaljnije provjeriti jeste li prihvatljiv prijavitelj unutar ovog poziva i želite procijeniti ovu priliku za sebe, javite nam se kako bismo Vam poslali sažetak Poziva te kako biste dobili stručno mišljenje je li Vaša ideja, odnosno Vaš projekt prihvatljiv za financiranje unutar ovog Poziva. E-mail na koji nam se možete javiti je info@pjr.hr.

Najnoviji članci iz iste kategorije