Od vinogradske tradicije do vinskog turizma – stvaranje prekograničnih vinskih cesta

Grad Križevci u suradnji sa projektnim partnerima, Pecs-Mecsek vinskom cestom iz Pečuha, Mesceki udrugom vinskih podruma iz Mecseknadasda, te pridruženim partnerima Općinom Kalnik i Općinom Sv. Petar Orehovec provodi projekt sa ciljem promocije vinskog turizma.

Projektom se prenosi znanje i iskustvo partnera na formiranje vinske ceste na području Križevci – Kalnik – Sv. Petar – Orehovec.

Uz definiranje rute vinske ceste, predviđena je i izrada mape te postavljanje turističkih znakova kojima se označava vinska cesta i turističke atrakcije u blizini. Projektom je planirano uređenje vinske kuće gdje bi se mogle dobiti sve informacije po ponudi vinske ceste. Svrha ovog projekta je promocija vinskog turizma.

Najnoviji članci iz iste kategorije