Prilike iz EU fondova za JLP(R)S-ove, organizacije i ustanove u 2023.

U okviru Programa Konkurentnost i kohezija za 2023. godinu najavljeni su sljedeći Pozivi za JLP(R)S-ove, organizacije i ustanove:
 • Sveobuhvatna obnova zgrada javnog sektora oštećenih u potresu – najavljeno za 1.12.2023.
 • Priprema projekata vezanih uz geotermalnu energiju – najavljeno za 1.9.2023.
 • Praćenje kvalitete zraka u lukama – najavljeno za 15.11.2023.
 • Ugradnja punjača za električna vozila u stupove javne rasvjete – najavljeno za 1.5.2023.
 • Ulaganja u komunalne vezove – najavljeno za 01.10.2023.
 • Modernizacija ustanova koje obavljaju djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja – dvorane (za potpomognuta i brdsko-planinska područja) – najavljeno za 29.12.2023.
 • Modernizacija ustanova za provedbu CDŠ u osnovnoškolskom obrazovanju – najavljeno za 30.6.2023.
 • Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnost RPOO – najavljeno za 30.6.2023.
 • Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja – najavljeno za 30.9.2023.
 • Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici djeci, mladima i obiteljima u riziku – najavljeno za 15.01.2024.
 • Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – najavljeno za 15.01.2024.
 • Priprema i provedba programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture – najavljeno za 30.6.2023.
 • Priprema i provedba programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture – najavljeno za 31.12.2023.
 • Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a – najavljeno za 01.12.2023.
U okviru Integriranog teritorijalnog programa predviđeno je nekoliko Poziva za razvoj otoka. Indikativni datum objave je 15.9.2023., odnosno po završetku izrade teritorijalnih strategija i potpisivanju Sporazuma sa županijama:
 • Unaprjeđenje poslovne i javne infrastrukture na otocima
 • Održivo upravljanje, očuvanje i korištenje otočnog prostora
 • Valorizacija kulturne baštine i razvoj kulturnih usluga na otocima
 • Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energija na otocima

Za više informacija javite nam se na info@pjr.hr

Najnoviji članci iz iste kategorije